عضویت در خبرنامه
مهندس نوید ایزدپناه (مدیرعامل شرکت استیل البرز)
مهندس نوید ایزدپناه (مدیرعامل شرکت استیل البرز)
مهندس «نوید ایزدپناه»، دانش آموخته رشته مکانیک (طراحی جامدات) و تحصیلکرده رشته MBA است. وی علیرغم تسلط به مباحث اقتصادی و مدیریتی، کماکان مشغول علم اندوزی است و مجموعه ای قریب به 2500 نفر را در شرکت صنایع استیل البرز و هفت الماس به عنوان مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با جدیت مدیریت میکند.

اطلاعات تکمیلی

مهندس «نوید ایزدپناه»، دانشآموخته رشته مکانیک (طراحی جامدات) و تحصیلکرده رشته MBA است. وی علیرغم تسلط به مباحث اقتصادی و مدیریتی، کماکان مشغول علماندوزی است و مجموعهای قریب به 2500 نفر را در شرکت صنایع استیل البرز و هفت الماس به عنوان مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره با جدیت مدیریت میکند. 

 

 

سمینار ها

برگزار شد

پکیج جامع مدیریت و کسب و کار

محل برگزاری :سالن غیر حضوری
تاریخ برگزاری :1396/01/01
مشاهده
برگزار شد

Sales & Marketing Mini MBA

تاریخ برگزاری :1394/12/25
مشاهده
برگزار شد

پنجمین سمینار بازاریابی، فروش و مدیریت کسب وکار

محل برگزاری :سالن امام رضا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1394/07/17
مشاهده