عضویت در خبرنامه
دکتر یحیی علوی
دکتر یحیی علوی
دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی از امریکا

مشاور بازرگانی شرکت دسینی و ده ها شرکت بازرگانی دیگر

اطلاعات تکمیلی

سمینار ها

برگزار شد

پکیج جامع مدیریت و کسب و کار

محل برگزاری :سالن غیر حضوری
تاریخ برگزاری :1396/01/01
مشاهده
برگزار شد

سمینار ملی استراتژی های رهبران فروش

محل برگزاری :سالن الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1395/11/15
مشاهده
برگزار شد

دوره جامع تخصصی و کاربردی مهندسی فروش

تاریخ برگزاری :1395/10/10 الی 1395/11/15
مشاهده
برگزار شد

سمینار اصول تبلیغات و برندینگ با رویکرد فروش

محل برگزاری :سالن امام رضا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1395/06/10
مشاهده
برگزار شد

ثبت نام در هر دو سمینار تخصصی تابستانی (۲۹ مرداد و ۲۶ شهریور ۹۵)

تاریخ برگزاری :1395/05/29 الی 1395/06/26
مشاهده
برگزار شد

سمینار ملی اصول فروش و مذاکرات تجاری

محل برگزاری :سالن امام رضا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1395/03/21
مشاهده
برگزار شد

هفتمین سمینار بازاریابی،فروش و مدیریت کسب و کار

محل برگزاری :سالن امام رضا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1395/02/31
مشاهده
برگزار شد

Sales & Marketing Mini MBA

تاریخ برگزاری :1394/12/25
مشاهده
برگزار شد

پنجمین سمینار بازاریابی، فروش و مدیریت کسب وکار

محل برگزاری :سالن امام رضا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ برگزاری :1394/07/17
مشاهده